Kullan?c? Ad? ?ifre
?ifemi Unuttum Üye Ol
 Sanko Holding A.?. ve bünyesindeki firmalar?m?z?n aç?k pozisyonlar?n? www.kariyer.net adresinden takip edebilirsiniz.

www.kariyer.net adresinde yay?nlanan ilanlar?m?z d???nda genel ba?vuru yapmak isterseniz, Sanko Holding A.?.'ye ba?l? firmalar?m?z?n

a?a??da belirtilen e-posta adreslerine güncel özgeçmi?inizi gönderebilirsiniz.

Ba?vurunuzla ilgili aç?k pozisyon olmas? durumunda, özgeçmi?iniz ?nsan Kaynaklar? Bölümü taraf?ndan de?erlendirilecek, özgeçmi?i uygun bulunan adaylara geri dönü? gerçekle?tirilecektir.

Bilgilerinize sunar?z.

Sayg?lar?m?zla.
Sanko Holding ?nsan Kaynaklar?

Firma Ad? Lokasyon E-Posta Adresi
Sanko Holding A.? Gaziantep insankaynaklari@sanko.com.tr
Sanko Holding A.? ?stanbul ik@sanko.com.tr
Sanko Tekstil ??letmeleri San. ve Tic. A.?. Gaziantep-Ad?yaman insankaynaklari@sanko.com.tr
Sanko Havlu Gaziantep insankaynaklari@sanko.com.tr
Sanko Tekstil ??letmeleri San. ve Tic. A.?-Çorlu ?ubesi Tekirda?/Çorlu insankaynaklari@sankocorlu.com
Özel Sanko Okullar? Gaziantep insankaynaklari@sanko.com.tr
Süper Film Ambalaj A.?. Gaziantep info@superfilm.com
Sanko Makina Pazarlama Tic. A.?. ?stanbul ik@sankomakina.com.tr
Sanko ?? ve Tar?m Makinalar? Tic. A.?. ?stanbul ik@sankomakina.com.tr
Tries Mühendislik ve Tasar?m ve Ürün Geli?tirme Merkezi A.?. ?stanbul ik@sankomakina.com.tr
Robutel Otomasyon ve Mekatronik Teknolojileri ?malat Sanayi Tic. A.?. ?stanbul ik@sankomakina.com.tr
?SKO Dokuma ??letmeleri San. ve Tic. A.?. ?negöl info@isko.com.tr
Sanko Enerji ?stanbul ik@sankoenerji.com.tr
Bart?n Çimento ve Beton San. Tic. A.?. Bart?n bartin@bartincimento.com.tr
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.?. Narl?/Kahramanmara? cimko@cimko.com.tr
Gaziantep Ytong A.?. Gaziantep gytong@sanko.com.tr
Sanko Menkul De?erler ?stanbul info@sankomenkul.com
Avnet Technology Solutions ?stanbul hr.tr@avnet.com
Özel Sani Konuko?lu Hastanesi Gaziantep ik@sankotip.com
Sanko Makina Gaziantep iksm@sankomakina.com.tr
Sanko Üniversitesi Gaziantep insankaynaklari@sanko.edu.tr

Sitemizi en iyi ?ekilde görüntüleyebilmek için; Internet Explorer 7.0 ve üzeri, Firefox 3.0.0 ve üzeri taray?c?lar kullanman?z? öneririz.
Sankokariyer.com, Sanko Holding'e ait bir sitedir.
4904 say?l? Türkiye ?? Kurumu Kanununun 19. maddesi gere?i, i? arayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep edilmemektedir.